Godt nytår

Kære alle i Ore Sogn
Tak for i år – jeg synes, at der er sket mange gode ting her i området i løbet af året. Først og fremmest er det meget glædeligt, at vi stadig har en butik, og det er kun fordi I har været så gode til at bakke op om den – bliv ved med det! Og så har der jo været en række hyggelige sammenkomster – bl.a. til fællesspisning, Skåstrup by night og arrangementet, hvor der blev lavet træskulpturer og gourmet-mad ved shelterne. Der var en flot revy, hvor vi fandt ud af, at der foregår ting under overfladen her i området, som vi ikke lige var opmærksomme på 🙂
Jeg glæder mig til et nyt år, som efter planen blandt andet byder på flere fællesspisninger i forsamlingshuset og en indvielse af Skåstrup Torv og kløverstierne i april. Se i øvrigt kalenderen over områdets arrangementer her på siden.
Godt nytår til alle
Lars

Mortensspil

Mortenspil 2014 6.11.2014

Udvikling i Skåstrup og omegn

Fra Nordfyns Kommune har man for nyligt uddelt en portion penge til udviklingsprojekter i lokalområderne, og her er vi blevet tilgodeset på to områder. Der er blevet bevilget 15.000 kr til kløverstier – et projekt, som vi har arbejdet med et stykke tid – og så er der bevilget 30.000 kr til et projekt, der hedder Skåstrup Torv. Denne ide kom fra den arbejdsgruppe, der blev nedsat på mødet om købmandsbutikken i sidste måned. I den kommende tid vil I opleve, at der sker forskellige ting på parkeringspladsen ved butikken:

 

  • Den nordlige ind/ud-kørsel til parkeringspladsen bliver lukket. Der er meget dårlige udsigtsforhold der, og det er også af hensyn til trafiksikkerheden, at vi har valgt at gøre dette.
  • Parkeringsbåsene bliver streget op, og så vil vi opfordre folk til at parkere indenfor de opstregede båse. Det vil gøre det lettere for lastbiler at komme til/fra butikken
  • Legeredskaberne vil blive renoveret
  • Der vil blive plantet en hæk på den vestlige side af pladsen
  • Der bliver opstillet nogle blomsterkummer
  • Der bliver opstillet et informationsskilt
  • Der bliver opstillet nye bord/bænkesæt

 

Vi håber, at I tager godt imod disse nye tiltag

 

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen

(Birgitte Budde, Christina Kruse, Helle Simonsen, Karina Knudsen, Brian Jakobsen og Lars Greve)

 

Facebook

Vi har en lokal Facebook-gruppe – Aktiviteter i Skåstrup og omegn. Meld dig ind der, hvis du vil følge med i nogle af de ting, der sker her i området. https://www.facebook.com/groups/355605004479354/

Købmand og lokalsamfund II

Der var inviteret til købmandskaffe og borgmesterkringle i Skåstrup Forsamlingshus i søndags. Det lyder jo hyggeligt – og det var det da også – men der var også et stort gran af alvor i det. For det er ikke nogen hemmelighed, at det ikke går godt nok med handlen i den lokale butik. Det er nødvendigt, at vi gør noget, hvis vi vil beholde vores butik!

Borgmesteren redegjorde for, hvordan man fra kommunens side så på vores lokalsamfund. Det var tydeligt, at man fra kommunens side er blevet meget mere opmærksomme på lokalsamfundene i de senere år. Man har måske længe været det i ord, men der er begyndt at følge handling og økonomi med. Man har udlagt en større pulje penge til udvikling i landdistrikterne, og her handler det blot om, at man lokalt byder ind med projekter, der kan medvirke til at gøre det bedre og mere attraktivt at bo i disse områder. Det kunne også være relevant i forhold til vores arbejde med at sikre købmandsbutikkens eksistens.

Dernæst fortalte jeg lidt om lokalrådets aktiviteter og arbejdsområder. Jeg nævnte bl.a. Oreposten, friluftsprojekterne, kløverstierne, velkomst til nye tilflyttere, fællesspisningerne mm.

Derpå overtog Suzanne Ditlevsen fra LAG Ringkøbing Skjern mødet. Hun kunne berette om deres positive erfaringer fra et projekt i 2010 – 2012 om Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne. Se nærmere her: https://rksk.dk/forside-11401.aspx Det centrale i hendes oplæg var, at der skulle skabes en loyalitetskontrakt mellem lokalområdet og butikken. Det betyder, at man skal blive klar over, at man dels ikke kan klare sig uden hinanden og at man dels gensidigt kan have mange fordele af et positivt og konstruktivt samarbejde.

Der kom en lang række konstruktive forslag fra salen, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som hurtigt vil arbejde videre med disse forslag. Gruppen består – foruden af Karina og Brian fra butikken og mig fra lokalrådet – af Birgitte Budde (kendt fra tv :-)), Christina Kruse og Helle Simonsen.

Et helt konkret forslag, som allerede er taget i brug, er oprettelsen af en familiekonto. Ideen er, at man på forhånd vurderer, hvor meget man vil handle i butikken den kommende måned, og at man indbetaler dette beløb. Så får man et kontonummer, og i den kommende måned kan man lade pengene og dankortet blive hjemme, eller man kan sende børnene hen i butikken efter det, man mangler. Der er allerede 20 familier, som har oprettet sådan en konto, men vi håber, at der kommer mange flere til. Der går rygter om, at Karina og Brian overvejer hen ad vejen at give specielle tilbud og fordele til de, som har en familiekonto …

Vi skal nok fortælle nærmere her, når der er nyt fra arbejdsgruppen.

Lars Greve

Skåstrup i medierne

I går var Skåstrup mere i medierne, end vi nogen sinde har været før. Fra morgenstunden var der reportager i DRFyn, i Fyens Stiftstidende var der en stor artikel, og det sluttede med et indlæg i TVavisen på DRl kl. 21.30. Se det her:  https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-1441#!/22:32

Købmand og Lokalsamfund

I 2011 og 2012 gennemførte LAG Ringkøbing-Skjern sammen med en række landsbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune det lokale projekt ”Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne”. Projektet var en stor succes, og for at kunne dele ud af projektets gode erfaringer har bestyrelsen for LAG Ringkøbing-Skjern søgt og modtaget midler gennem Landdistriktspuljens Forsøgsmidler. Midlerne danner afsæt for projektet ”Købmand og Lokalsamfund” – et initiativ, der gennem videndeling og erfaringsformidling skal understøtte lokale ønsker og initiativer i 10 udvalgte danske landsbyer.

Ore Sogns Lokalråd har sammen med LetKøb søgt om at være med, og vi er blevet udtaget og har fået lov til at være med i projektet. Vi har i første omgang haft et møde med Suzanne Ditlevsen fra Ringkøbing, som kunne fortælle om nogle forskellige ideer, de har fået og prøvet af, og et helt konkret initiativ er blevet, at vi indkalder til:

Købmandskaffe og borgmesterkringle søndag d. 7. september i Skåstrup Forsamlingshus

Programmet bliver som følger:

14.00              Velkomst

14,15              Borgmesteren fortæller om kommunen og lokalsamfundene

14.35              Lokalrådet orienterer om aktuelle sager/projekter

kaffe og kringle

varekurve præsenteres (to varekurve med ens varer indkøbt i LP og Letkøb) Man kan gætte på prisforskellen og vinde et rabatkort til Letkøb

15.00              Revyholdet laver reklame for deres revy to uger senere

15.15              Suzanne Ditlevsen oplæg inkl. præsentation af mulighed for at få en familiekonto

16.00              En række lokale familier, som har handlet 100 % (eller næsten)i Letkøb i en måned fremlægger deres erfaringer.

16.45              Afslutning – kåring af vinder af kurve-konkurrencen

 

Vi håber, at rigtig mange vil møde op, og at vi får en hyggelig eftermiddag sammen

Karina, Sonja, Brian, Mikkel og Lars