Ore Sogns Lokalråd

Det er lokalrådets opgave ”at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udvikling i lokalområdet, samt varetage sognets interesser i samarbejde med andre myndigheder”.
Det forsøger vi at gøre ved at arbejde tæt sammen med de forskellige foreninger i området for at støtte dem i deres arbejde. Vi forsøger også at gøre vores indflydelse gældende i forhold til Nordfyns Kommune, og vi er opmærksomme på de måder, vi kan hjælpe med at skaffe økonomisk støtte til lokale aktiviteter og initiativer.

Medlemmer af lokalrådet:

se her