H√łringssvar fra 2 lokalr√•d vedr. Solceller v. Skovby

H√łringssvar/indsigelse fra Sk√•strup og Skovby Lokalr√•d 15.2.24 vedr. Solceller ved Skovby

I forl√¶ngelse af Sk√•strup Lokalr√•ds skrivelse af 24.8., som vi fik mulighed for at indsende til Better Energy i forh√łringsperioden, fremsender Sk√•strup og Skovby Lokalr√•d p√• vegne af lokalbefolkningen f√łlgende h√łringssvar/indsigelse til den p√•g√•ende h√łring med frist 21.2. vedr. etablering af Skovby Solcellepark:

Ridesti og vandresti omkring de planlagte legeplads- og naturaktiver ved det sydlige anlæg

Sk√•strup og Skovby Lokalr√•d vil gerne genfrems√¶tte nedenst√•ende, opdaterede √łnsker:

 1. Anlæggelse af en ridesti rundt om/i forbindelse med anlægget mod syd
  1. Vi ser ridestier som et aktiv for lokalbefolkningen og et aktiv for dem, der s√łger mod omr√•det og noget, omr√•det virkelig mangler.
   1. Om ridestier i naturen findes denne vejledning (som også siger lidt om begrænset vedligeholdelse og enkel og billig etablering) https://naturstyrelsen.dk/media/nst/66769/manual%20om%20ridestier.pdf
  2. Fjernelse af den planlagte vandresti ved anlægget nord:
   1. Stien ved det nordlige anlæg er ikke planlagt forbundet med stien om det sydlige anlæg. Vi forudser gener ved, at denne sti går rundt om de tætliggende boliger, så de bliver yderligere generet af vandrere tæt på deres boliger/grund. En af lodsejerne vil få stien på 3 sider af ejendommen.
    1. Anl√¶ggelse af vandresti, der kan kombineres med vores eksisterende net af kl√łverstier mod nord vil kr√¶ve en st√łrre kortl√¶gning af mulighederne for at sikre, at det sker i sammenh√¶ng og i lyset af almenvellets interesser med √łje for at de ber√łrte lodsejere ogs√• h√łres.
     1. Vi vil derfor gerne skubbe et s√•dan projekt til en eventuel ans√łgning til den Gr√łnne Pulje, som vi forventer vil blive √•bent for s√•danne ans√łgninger inden for en overskuelig tid, s√• der er tid til at f√• planlagt en s√•dan sti ordentligt
    2. Anl√¶ggelse af en vandresti ‚Äď som I allerede har planlagt ‚Äď rundt om anl√¶gget mod syd, evt. med senere mulighed for forbindelse mod nord med vores eksisterende net af kl√łverstier
     1. Her giver det bedre mening at fastholde vandresti og udbygge med ridesti, da der her er et stort område allokeret til naturlegeplads og naturaktiver.

Udsigtsgener

Sk√•strup og Skovby Lokalr√•d vil gerne udtrykke bekymring over, at solanl√¶gget ser ud til at blive ekstremt synligt, n√•r man k√łrer / g√•r mod syd p√• Toftek√¶rsvej / Grydh√łj. Her b√łr beplantningen rykkes l√¶ngere ind p√• marken, og der b√łr afs√¶ttes et omr√•de til skov/natur / afsk√¶rmning (det er der, hvor der mod vest er anf√łrt et bord-b√¶nkes√¶t).

Udsigtstårn og platforme

Tidligere var udsigtst√•rne p√• 4 m med i planerne, hvor vi tidligere meldte ind, at platforme p√• 1-1,5 i h√łjden forekommer ok, etableret ved syd-anl√¶gget, hvorimod vi ikke √łnsker udsigtst√•rne mod nord, da det kan genere udsigten yderligere.

Derudover bem√¶rker Sk√•strup og Skovby Lokalr√•d, at¬†ogs√• omr√•det Skovby nord ser lidt tyndt ud ift. rekreative tiltag ‚Äď og der mangler noget afsk√¶rmning, synes vi.

Vi h√•ber, at Lokalr√•dene mod nord/√łst med beboere, der er helt t√¶t p√• anl√¶gget, ogs√• vil blive h√łrt i s√• stort et projekt, der griber ind i et tocifret antal beboers hverdag mod nord med afstand p√• under 200 m til anl√¶gget, og som ogs√• vil p√•virke endnu flere,, der nu skal tage stilling til, om de p√• forh√•nd vil s√łge om kompensation, selvom de bor mere end 200 m fra anl√¶gget.

Pbv

Helle Gad

Formand for Skåstrup Lokalråd

 

Bente Gregersen

Formand for Skovby Lokalråd

√Örsm√łde i Sk√•strup Lokalr√•d 14. marts 2024

√Örsm√łde i Sk√•strup Lokalr√•d d. 14. marts kl. 19 i Forsamlingshuset
Hermed indkaldelse til √•rsm√łde i Sk√•strup Lokalr√•d iflg. vedt√¶gterne med f√łlgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af to stemmetællere
3. Lokalrådets årsberetning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af årsregnskab
6. Meddelelse om hvilke medlemmer institutioner og foreninger har udpeget
7. Valg af to folkevalgte medlemmer til lokalrådet
På valg:
S√łren Andkj√¶r (modtager ikke genvalg)
Lene Sarup (modtager genvalg)
8. Valg af to suppleanter ‚Äď v√¶lges for et √•r
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt
Samme aften er der generalforsamlinger i Sk√•strup Forsamlingshus, St√łtteforeningen til Sk√•strup Forsamlingshus samt i Friluftsliv og Sauna Nordfyn. Vi vil v√¶re v√¶rt ved et lettere traktement. Alle er velkomne.

Lokalr√•dets h√łringssvar til nyt sommerhusomr√•de ved Sk√•strup Strand

26.10.2023

H√łring af forslag til Lokalplan nr. 2022-2 sommerhusomr√•de ved Sk√•strup Strand

Hermed fremsendes h√łringssvar til ovenn√¶vnte fra Sk√•strup Lokalr√•d.

Baggrund og forberedelse af h√łringssvaret i Lokalr√•ds regi:

Et nyt sommerhusområde med 30 store sommerhuse fylder meget i lokalsamfundets bevidsthed, både for de lokale beboere og for sommerhusbeboerne.

Lokalr√•det f√łlger den politiske proces og √łnsker at g√łre sin indflydelse g√¶ldende i forhold til projektets endelige udformning og sikre bedst mulig viden om lokale forhold i Kommunalbestyrelsen. Lokalr√•det har forud for udarbejdelse af h√łringssvaret, haft indkaldt til borgerm√łde om forslaget.

Borgerm√łdet trak b√•de lokale og sommerhusbeboere til, og de mange fremm√łdte til borgerm√łdet vidner om, at emnet fylder meget hos mange beboere i omr√•det.

Form√•let med borgerm√łdet var at h√łre, hvad der r√łrte sig hos de fastboende og i de mange grundejerforeninger ved Sk√•strup Strand og samle input til Lokalr√•dets v√¶sentligste punkter til et h√łringssvar tidligt i processen.

Den feedback, vi fik p√• borgerm√łdet, har givet et godt billede af de forskellige holdninger, s√• lokalr√•det har kunnet justere det endelige h√łringssvar p√• et bredt, oplyst grundlag.

Vi kunne efter borgerm√łdet konkludere, at der generelt var stor bekymring for den planlagte etablering af det nye sommerhusomr√•de ved Sk√•strup, is√¶r pga. st√łrrelserne p√• husene og trafikforholdene.

Lokalr√•dets h√łringssvar har fokus p√• husst√łrrelser, trafikforhold og naturomgivelserne:

 • St√łrrelserne p√• sommerhusene

I h√łringsmaterialet er st√łrrelserne angivet som hhv. 205 m2 beboelse for 15 af de 30 sommerhuse og op til 275 m2 for de resterende 15.

Vi √łnsker sommerhuse, der orienterer sig mod ganske almindelige familier og ikke stordrift/industri, som der l√¶gges op til med husene med over 180 m2 beboelse. Derfor √łnsker vi, at kvadratmeterst√łrrelserne reduceres i forhold til det fremlagte i h√łringsmaterialet til max. 180 m2 huse inkl. anneks, der er godkendt til beboelse.

 • Jo st√łrre sommerhuse, jo mere udlejning til st√łrre grupper, der √łger risiko for ekstra st√łj og gener samt flere biler pr. hus, som allerede nu opleves ved de senest byggede 26 store sommerhuse i samme omr√•de (skr√•t overfor).
 • Trafikforholdene
  • Stor bekymring i forhold til, at de nuv√¶rende smalle tilk√łrselsveje med d√•rlige oversigtsforhold ikke kan b√¶re den forventede store ekstra trafik, som store sommerhuse medf√łrer, da der allerede er udfordringer i dag
  • Vi √łnsker en overordnet plan for hele omr√•det, der ser p√• trafiksaneringsmulighederne og gent√¶nker hele trafikken ned mod stranden
   • Vi √łnsker adskillelse af h√•rde og bl√łde trafikanter og foresl√•r en kombineret gang og cykelsti trukket v√¶k fra krydset ved nedk√łrslen til stranden ad Strandgyden
   • hastighedsbegr√¶nsninger p√• 40 km og bump, bl.a. Strandgyden og de tilst√łdende til- og frak√łrselsveje
   • ensrettet k√łrsel p√• enkelte af de meget smalle veje, der ikke kan udvides

 Naturomgivelserne

  • Afstand fra de eksisterende sommerhuse til de nye ‚Äď her √łnskes et beplantningsb√¶lte svarende til det, der i dag findes ved de omtalte 26 sommerhuse skr√•t overfor
  • Etablering af beplantning af passende h√łjde, bredde og af hjemmeh√łrende arter og ikke som ved de 26 sommerhuse, da der her mangler beplantning og sommerhusmilj√ł.
 • Udvidelse af faciliteterne
  • For at omr√•det skal kunne b√¶re den √łgede tilf√łrsel af brugere fra et nyt stort sommerhusomr√•de med 30 store sommerhuse, er der behov for at udvide nedenst√•ende faciliteter:
   • Etablering af sti fra det nye sommerhusomr√•de mod vest, der tilkobles eksisterende sti, s√• der sikres gennemgang, sammenh√¶ng i stisystemet og aflastning af Strandgyden
 • En stor f√¶lles legeplads, som kan bruges af alle (som kommunen vedligeholder, s√• vi sikrer, den kan bruges af alle i fremtiden)
   • Renovering og udvidelse af f√¶llesarealet ved stranden med bl.a. tidssvarende toiletter
   • Ny permanent badebro (evt. cirkel-tr√¶badebro) som en udvidelse af badebrosfaciliteterne til gavn for badning hele √•ret

Afslutningsvist g√łr Lokalr√•det opm√¶rksom p√•, at vi gerne m√łdes med kommunen og g√•r i dialog om udm√łntningen i forhold til ovenn√¶vnte forhold for at im√łdeg√• de mest kritiske forhold for fremtiden. Vi √łnsker en ambiti√łs, overordnet, fremtidssikret og gennemt√¶nkt plan for hele omr√•det til alles bedste, der tager h√łjde for bevarelsen af sommerhuskulturen med integration af det nye sommerhusomr√•de. Vi √łnsker en n√łdvendig udvidelse af de faciliteter, der g√łr det muligt for omr√•det at b√¶re den nye sommerhusudvidelse uden at g√• p√• kompromis med trafiksikkerhed og naturomgivelser, herunder mulighederne for havkig fra bl.a. Nordborgvej og K√¶ret.

Det er afg√łrende for os, at vores grundigt udarbejdede og bredt funderede h√łringssvar kommer til at indg√• i sommerhusprojektet, s√• det efterf√łlgende er b√•de synligt og identific√©rbart, at Nordfyns Kommune lever op til ambitionerne om at inddrage og give medindflydelse til lokalr√•dene i Nordfyns kommune.

Vedr. H√łring af: Till√¶g til spildevandsplan Sk√•strup Strand till√¶g nr. 2022-3 sommerhusomr√•de ved Sk√•strup Strand

Til orientering har Lokalr√•det ingen bem√¶rkninger til ovenn√¶vnte spildevandsplansh√łring, hvorfor der ikke kommer separat h√łringssvar dertil fra Lokalr√•det.

Med venlig hilsen

Helle Gad

Formand for Skåstrup Lokalråd

Indvielse af OSG Lokalpark

I fredags fik lokalr√•det indviet OSG Lokalpark, som vores nye tr√¶nings- og aktivitetsomr√•de er blevet d√łbt. Ca. 70 personer havde fundet vej til omr√•det, som ligger bag klubhuset p√• √ėrb√¶kvej 5B.

Der var blevet arbejdet hårdt lige op til indvielsen, og bl.a. havde Frank Birk haft travlt med at plante træer og buske, som er sponsoreret af Buddes Planteskole.

Folk blev bl.a. budt p√• taler af borgmester Morten Andersen og S√łren Andkj√¶r fra lokalr√•det fra en nydelig talerstol og demonstration af nogle af tr√¶ningsmulighederne ved Idr√¶tsinstrukt√łr Philip Wolfgang (SDU), som har v√¶ret med til at udvikle omr√•det, og s√• var der ellers mulighed for at pr√łve det hele. Allan Bo, som har udf√łrt de imponerende tr√¶figurer havde sk√¶nket et lam til indvielsesfesten, og Jens Henrik s√łrgede for at f√• det stegt, s√• det kunne serveres sammen med fl√łdekartofler og andet l√¶kkert tilbeh√łr.

Omr√•det st√•r til fri afbenyttelse for alle, og vi h√•ber selvf√łlgelig, at det b√•de vil blive brugt rigtig meget og passet rigtig godt p√•.

Der er planer om at etablere et hold med selvtræning og træning m instruktion, men det får I snart nærmere besked om

 

 

.  

√Örsm√łde

Der afholdes √•rsm√łde i Sk√•strup Lokalr√•d torsdag d. 5. maj kl. 19.00 i OSG’s klubhus.

Dagsorden if√łlge vedt√¶gterne.

Samme aften er der generalforsamling i Ore Sogns Filmklub og i Friluftsliv og sauna – Nordfyn

Vores mobile sauna

Hjælp!!!
Vores sauna er væk Рigen.
Den er fjernet fra dens plads ved stranden mandag aften, og den er sporet til et sted syd for Fjeldsted, men der slutter sporet 🙁
Det er derfor ikke muligt, at booke saunaen – f√łrend vi forh√•bentligt, f√•r den retur.
 
 
 

Film om området

Vi har f√•et lavet en film om vores omr√•de, og den kan forel√łbig ses her:
Link til film
Filmen er finansieret gennem en r√¶kke sponsorater. Tak til Nordfyns El, Mejlskov T√łmrerforretning og Dagligbrugsen Brenderup samt de sponsorer, som pr√¶senteres sidst i filmen.
Filmen må vises og bruges frit.

Onsdag d. 8/9 21 fra kl. 19 er der √•rsm√łde i Ore Sogns Lokalr√•d og samme aften er der generalforsamlinger i Sk√•strup Forsamlingshus, St√łtteforeningen for Sk√•strup Forsamlingshus, Friluftsliv og sauna ‚Äď Nordfyn og Filmklubben.

Alle foreningers dagsordener f√łlger vedt√¶gterne.

M√łderne foreg√•r i Sk√•strup Forsamlingshus, og der bydes p√• kaffe og kage.

√Örsm√łde og generalforsamlinger

Torsdag d. 26/3 20 fra kl.¬† 19 er der √•rsm√łde i Ore Sogns Lokalr√•d og samme aften er der generalforsamlinger i Sk√•strup Forsamlingshus, St√łtteforeningen for Sk√•strup Forsamlingshus, Friluftsliv og sauna ‚Äď Nordfyn og Filmklubben.

Alle foreningers dagsordener f√łlger vedt√¶gterne.

M√łderne foreg√•r i Sk√•strup Forsamlingshus, og der bydes¬† p√• kaffe og kage.