Købmand og lokalsamfund II

Der var inviteret til købmandskaffe og borgmesterkringle i Skåstrup Forsamlingshus i søndags. Det lyder jo hyggeligt – og det var det da også – men der var også et stort gran af alvor i det. For det er ikke nogen hemmelighed, at det ikke går godt nok med handlen i den lokale butik. Det er nødvendigt, at vi gør noget, hvis vi vil beholde vores butik!

Borgmesteren redegjorde for, hvordan man fra kommunens side så på vores lokalsamfund. Det var tydeligt, at man fra kommunens side er blevet meget mere opmærksomme på lokalsamfundene i de senere år. Man har måske længe været det i ord, men der er begyndt at følge handling og økonomi med. Man har udlagt en større pulje penge til udvikling i landdistrikterne, og her handler det blot om, at man lokalt byder ind med projekter, der kan medvirke til at gøre det bedre og mere attraktivt at bo i disse områder. Det kunne også være relevant i forhold til vores arbejde med at sikre købmandsbutikkens eksistens.

Dernæst fortalte jeg lidt om lokalrådets aktiviteter og arbejdsområder. Jeg nævnte bl.a. Oreposten, friluftsprojekterne, kløverstierne, velkomst til nye tilflyttere, fællesspisningerne mm.

Derpå overtog Suzanne Ditlevsen fra LAG Ringkøbing Skjern mødet. Hun kunne berette om deres positive erfaringer fra et projekt i 2010 – 2012 om Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne. Se nærmere her: https://rksk.dk/forside-11401.aspx Det centrale i hendes oplæg var, at der skulle skabes en loyalitetskontrakt mellem lokalområdet og butikken. Det betyder, at man skal blive klar over, at man dels ikke kan klare sig uden hinanden og at man dels gensidigt kan have mange fordele af et positivt og konstruktivt samarbejde.

Der kom en lang række konstruktive forslag fra salen, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som hurtigt vil arbejde videre med disse forslag. Gruppen består – foruden af Karina og Brian fra butikken og mig fra lokalrådet – af Birgitte Budde (kendt fra tv :-)), Christina Kruse og Helle Simonsen.

Et helt konkret forslag, som allerede er taget i brug, er oprettelsen af en familiekonto. Ideen er, at man på forhånd vurderer, hvor meget man vil handle i butikken den kommende måned, og at man indbetaler dette beløb. Så får man et kontonummer, og i den kommende måned kan man lade pengene og dankortet blive hjemme, eller man kan sende børnene hen i butikken efter det, man mangler. Der er allerede 20 familier, som har oprettet sådan en konto, men vi håber, at der kommer mange flere til. Der går rygter om, at Karina og Brian overvejer hen ad vejen at give specielle tilbud og fordele til de, som har en familiekonto …

Vi skal nok fortælle nærmere her, når der er nyt fra arbejdsgruppen.

Lars Greve

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar