Ore Sogns Lokalråd

Det er lokalrådets opgave ”at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udvikling i lokalområdet, samt varetage sognets interesser i samarbejde med andre myndigheder”.
Det forsøger vi at gøre ved at arbejde tæt sammen med de forskellige foreninger i området for at støtte dem i deres arbejde. Vi forsøger også at gøre vores indflydelse gældende i forhold til Nordfyns Kommune, og vi er opmærksomme på de måder, vi kan hjælpe med at skaffe økonomisk støtte til lokale aktiviteter og initiativer.

Oversigt for lokalrådets medlemmer, kan findes HER