Høringssvar fra 2 lokalråd vedr. Solceller v. Skovby

Høringssvar/indsigelse fra Skåstrup og Skovby Lokalråd 15.2.24 vedr. Solceller ved Skovby

I forlængelse af Skåstrup Lokalråds skrivelse af 24.8., som vi fik mulighed for at indsende til Better Energy i forhøringsperioden, fremsender Skåstrup og Skovby Lokalråd på vegne af lokalbefolkningen følgende høringssvar/indsigelse til den pågående høring med frist 21.2. vedr. etablering af Skovby Solcellepark:

Ridesti og vandresti omkring de planlagte legeplads- og naturaktiver ved det sydlige anlæg

Skåstrup og Skovby Lokalråd vil gerne genfremsætte nedenstående, opdaterede ønsker:

 1. Anlæggelse af en ridesti rundt om/i forbindelse med anlægget mod syd
  1. Vi ser ridestier som et aktiv for lokalbefolkningen og et aktiv for dem, der søger mod området og noget, området virkelig mangler.
   1. Om ridestier i naturen findes denne vejledning (som også siger lidt om begrænset vedligeholdelse og enkel og billig etablering) https://naturstyrelsen.dk/media/nst/66769/manual%20om%20ridestier.pdf
  2. Fjernelse af den planlagte vandresti ved anlægget nord:
   1. Stien ved det nordlige anlæg er ikke planlagt forbundet med stien om det sydlige anlæg. Vi forudser gener ved, at denne sti går rundt om de tætliggende boliger, så de bliver yderligere generet af vandrere tæt på deres boliger/grund. En af lodsejerne vil få stien på 3 sider af ejendommen.
    1. Anlæggelse af vandresti, der kan kombineres med vores eksisterende net af kløverstier mod nord vil kræve en større kortlægning af mulighederne for at sikre, at det sker i sammenhæng og i lyset af almenvellets interesser med øje for at de berørte lodsejere også høres.
     1. Vi vil derfor gerne skubbe et sådan projekt til en eventuel ansøgning til den Grønne Pulje, som vi forventer vil blive åbent for sådanne ansøgninger inden for en overskuelig tid, så der er tid til at få planlagt en sådan sti ordentligt
    2. Anlæggelse af en vandresti – som I allerede har planlagt – rundt om anlægget mod syd, evt. med senere mulighed for forbindelse mod nord med vores eksisterende net af kløverstier
     1. Her giver det bedre mening at fastholde vandresti og udbygge med ridesti, da der her er et stort område allokeret til naturlegeplads og naturaktiver.

Udsigtsgener

Skåstrup og Skovby Lokalråd vil gerne udtrykke bekymring over, at solanlægget ser ud til at blive ekstremt synligt, når man kører / går mod syd på Toftekærsvej / Grydhøj. Her bør beplantningen rykkes længere ind på marken, og der bør afsættes et område til skov/natur / afskærmning (det er der, hvor der mod vest er anført et bord-bænkesæt).

Udsigtstårn og platforme

Tidligere var udsigtstårne på 4 m med i planerne, hvor vi tidligere meldte ind, at platforme på 1-1,5 i højden forekommer ok, etableret ved syd-anlægget, hvorimod vi ikke ønsker udsigtstårne mod nord, da det kan genere udsigten yderligere.

Derudover bemærker Skåstrup og Skovby Lokalråd, at også området Skovby nord ser lidt tyndt ud ift. rekreative tiltag – og der mangler noget afskærmning, synes vi.

Vi håber, at Lokalrådene mod nord/øst med beboere, der er helt tæt på anlægget, også vil blive hørt i så stort et projekt, der griber ind i et tocifret antal beboers hverdag mod nord med afstand på under 200 m til anlægget, og som også vil påvirke endnu flere,, der nu skal tage stilling til, om de på forhånd vil søge om kompensation, selvom de bor mere end 200 m fra anlægget.

Pbv

Helle Gad

Formand for Skåstrup Lokalråd

 

Bente Gregersen

Formand for Skovby Lokalråd