Årsmøde og generalforsamlinger

Tirsdag d. 29. marts 16 kl. 20.30 afholder Ore Sogns Lokalråd årsmøde i Skåstrup Forsamlingshus med dagsorden efter vedtægterne.

Inden da har der været tre andre generalforsamlinger, idet forsamlingshuset, forsamlingshusets støtteforening og den nye teaterforening også afholder generalforsamlinger denne aften.

 

Lars Greve

Godt nytår

Kære alle i Ore Sogn
Tak for i år – jeg synes igen, at der er sket mange gode ting her i området i løbet af året.
Først og fremmest er det meget glædeligt, at vi stadig har en butik, og det er kun fordi I har været så gode til at bakke op om den – bliv ved med det!
I april fik vi indviet det nye Skåstrup Torv, som vi havde fået penge fra Nordfyns Kommune til at indrette, og hjertestarteren, som var bevilget af Lions Club.
Og i maj havde vi den fantastiske koncert med Rasmus Nøhr. Jeg tror aldrig, at der før har været så mange mennesker i Skåstrup på samme tid. Stor tak til arrangørerne!
Og så har der jo igen været en række af arrangementer, som I kender, og som der jo også er folk, der lægger meget tid og energi i: sportsuge, børnediskoteker, julemarked, loppemarked, bankospil, Sankt Hans aften, Skåstrup by Night, Halloween mm.
Jeg glæder mig til et nyt år, som efter planen blandt andet igen byder på flere fællesspisninger i forsamlingshuset. Følg med på kalenderen over områdets arrangementer på www.oresogn.dk hvor arrangementerne løbende bliver lagt ind
Godt nytår til alle
Lars

Spørgeskema om fibernet og mobildækning

Sammen med Oreposten modtager alle et spørgeskema om fibernet og mobildækning. Det vil vi meget gerne have jer til at udfylde og returnere.

Skemaet kan afleveres ved kassen i Letkøb eller i postkassen hos et af lokalrådets medlemmer – se adresseliste på side 2 i OrePosten – senest torsdag d. 24. september.

Eller du kan hente det gennem dette link. Så udfylder du det, gemmer det lokalt på din pc/tablet og sender det til lars.f.greve@gmail.com

Oreposten nr. 6

I den kommende tid vil de unge fra NUC komme rundt med det sidste nye nummer af Oreposten.

Men du kan smugkigge  ved at klikke her https://drive.google.com/folderview?id=0B4za77DySMZ9dUgwWlN2Q3I4Y2s&usp=sharing

Fællesspisning (og fire generalforsamlinger)

Søndag d. 22. marts sker der igen noget i Ore sogn og du kan sætte et stort kryds i din kalender.

Allerede kl. 17.30 starter vi med fællesspisning i Skåstrup Forsamlingshus, og denne gang vil der blive serveret karbonader med kartofler og stuvede grønærter/gulerødder

Når vi har spist, vil vi afholde 4 generalforsamlinger.  Vi indkalder hermed til generalforsamlinger i Skåstrup Forsamlingshus, Støtteforeningen for Skåstrup Forsamlingshus, Kulturgruppen Skåstrup samt årsmøde i Ore Sogns Lokalråd. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Mens vi holder generalforsamlinger vil der blive vist film for børnene i den lille sal.

Tilmelding til spisningen til Laila Madsen på tlf. 5176 2480 senest d. 15. marts.

Pris: 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 12 år

Vi håber Du/I har lyst til at møde op til en spændende aften med god mad og nyt fra nogle af de centrale organisationer i sognet.

Med venlig hilsen

Forsamlingshuset, Støtteforeningen, Kulturgruppen og Lokalrådet

Godt nytår

Kære alle i Ore Sogn
Tak for i år – jeg synes, at der er sket mange gode ting her i området i løbet af året. Først og fremmest er det meget glædeligt, at vi stadig har en butik, og det er kun fordi I har været så gode til at bakke op om den – bliv ved med det! Og så har der jo været en række hyggelige sammenkomster – bl.a. til fællesspisning, Skåstrup by night og arrangementet, hvor der blev lavet træskulpturer og gourmet-mad ved shelterne. Der var en flot revy, hvor vi fandt ud af, at der foregår ting under overfladen her i området, som vi ikke lige var opmærksomme på 🙂
Jeg glæder mig til et nyt år, som efter planen blandt andet byder på flere fællesspisninger i forsamlingshuset og en indvielse af Skåstrup Torv og kløverstierne i april. Se i øvrigt kalenderen over områdets arrangementer her på siden.
Godt nytår til alle
Lars

Mortensspil

Mortenspil 2014 6.11.2014

Udvikling i Skåstrup og omegn

Fra Nordfyns Kommune har man for nyligt uddelt en portion penge til udviklingsprojekter i lokalområderne, og her er vi blevet tilgodeset på to områder. Der er blevet bevilget 15.000 kr til kløverstier – et projekt, som vi har arbejdet med et stykke tid – og så er der bevilget 30.000 kr til et projekt, der hedder Skåstrup Torv. Denne ide kom fra den arbejdsgruppe, der blev nedsat på mødet om købmandsbutikken i sidste måned. I den kommende tid vil I opleve, at der sker forskellige ting på parkeringspladsen ved butikken:

 

  • Den nordlige ind/ud-kørsel til parkeringspladsen bliver lukket. Der er meget dårlige udsigtsforhold der, og det er også af hensyn til trafiksikkerheden, at vi har valgt at gøre dette.
  • Parkeringsbåsene bliver streget op, og så vil vi opfordre folk til at parkere indenfor de opstregede båse. Det vil gøre det lettere for lastbiler at komme til/fra butikken
  • Legeredskaberne vil blive renoveret
  • Der vil blive plantet en hæk på den vestlige side af pladsen
  • Der bliver opstillet nogle blomsterkummer
  • Der bliver opstillet et informationsskilt
  • Der bliver opstillet nye bord/bænkesæt

 

Vi håber, at I tager godt imod disse nye tiltag

 

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen

(Birgitte Budde, Christina Kruse, Helle Simonsen, Karina Knudsen, Brian Jakobsen og Lars Greve)

 

Facebook

Vi har en lokal Facebook-gruppe – Aktiviteter i Skåstrup og omegn. Meld dig ind der, hvis du vil følge med i nogle af de ting, der sker her i området. https://www.facebook.com/groups/355605004479354/

Købmand og lokalsamfund II

Der var inviteret til købmandskaffe og borgmesterkringle i Skåstrup Forsamlingshus i søndags. Det lyder jo hyggeligt – og det var det da også – men der var også et stort gran af alvor i det. For det er ikke nogen hemmelighed, at det ikke går godt nok med handlen i den lokale butik. Det er nødvendigt, at vi gør noget, hvis vi vil beholde vores butik!

Borgmesteren redegjorde for, hvordan man fra kommunens side så på vores lokalsamfund. Det var tydeligt, at man fra kommunens side er blevet meget mere opmærksomme på lokalsamfundene i de senere år. Man har måske længe været det i ord, men der er begyndt at følge handling og økonomi med. Man har udlagt en større pulje penge til udvikling i landdistrikterne, og her handler det blot om, at man lokalt byder ind med projekter, der kan medvirke til at gøre det bedre og mere attraktivt at bo i disse områder. Det kunne også være relevant i forhold til vores arbejde med at sikre købmandsbutikkens eksistens.

Dernæst fortalte jeg lidt om lokalrådets aktiviteter og arbejdsområder. Jeg nævnte bl.a. Oreposten, friluftsprojekterne, kløverstierne, velkomst til nye tilflyttere, fællesspisningerne mm.

Derpå overtog Suzanne Ditlevsen fra LAG Ringkøbing Skjern mødet. Hun kunne berette om deres positive erfaringer fra et projekt i 2010 – 2012 om Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne. Se nærmere her: https://rksk.dk/forside-11401.aspx Det centrale i hendes oplæg var, at der skulle skabes en loyalitetskontrakt mellem lokalområdet og butikken. Det betyder, at man skal blive klar over, at man dels ikke kan klare sig uden hinanden og at man dels gensidigt kan have mange fordele af et positivt og konstruktivt samarbejde.

Der kom en lang række konstruktive forslag fra salen, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som hurtigt vil arbejde videre med disse forslag. Gruppen består – foruden af Karina og Brian fra butikken og mig fra lokalrådet – af Birgitte Budde (kendt fra tv :-)), Christina Kruse og Helle Simonsen.

Et helt konkret forslag, som allerede er taget i brug, er oprettelsen af en familiekonto. Ideen er, at man på forhånd vurderer, hvor meget man vil handle i butikken den kommende måned, og at man indbetaler dette beløb. Så får man et kontonummer, og i den kommende måned kan man lade pengene og dankortet blive hjemme, eller man kan sende børnene hen i butikken efter det, man mangler. Der er allerede 20 familier, som har oprettet sådan en konto, men vi håber, at der kommer mange flere til. Der går rygter om, at Karina og Brian overvejer hen ad vejen at give specielle tilbud og fordele til de, som har en familiekonto …

Vi skal nok fortælle nærmere her, når der er nyt fra arbejdsgruppen.

Lars Greve