Friluftsliv og sauna – Nordfyn

Vedtægter

 

 • 1 Navn og hjemsted

          Foreningens navn er Friluftsliv og sauna РNordfyn

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Foreningen er hjemmeh√łrende i Ore Sogn, Nordfyns kommune

 

 • 2 Form√•l

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Foreningens form√•l er at give medlemmerne gode oplevelser med badning, sauna og friluftsliv i lokalomr√•det ‚Äď prim√¶rt ved at tilbyde mulighed for at benytte en mobil sauna.

 

 • 3 Medlemmer

          Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og
vedkende sig nærværende vedtægter

 

 • 4 Generalforsamling

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Foreningens h√łjeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert √•r i marts m√•ned.

          Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved opslag på relevant(e) hjemmeside(r), samt pr. e-mail til medlemmer med angivelse af dagsorden.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have f√łlgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. √Örsberetning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Godkendelse af budget
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Forslag, der √łnskes behandlet p√• generalforsamlingen, skal v√¶re formanden i ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† h√¶nde senest 3 uger f√łr generalforsamlingen

          Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

 • 5 Ekstraordin√¶r generalforsamling

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ekstraordin√¶r generalforsamling kan afholdes n√•r et flertal af bestyrelsen finder det ¬†¬†¬†¬†¬† n√łdvendigt eller n√•r mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† med angivelse af dagsorden. Ekstraordin√¶r generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

 • 6 Bestyrelsen

          Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, som vælges af general-         forsamlingen. Alle medlemmer vælges for to år ad gangen.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Der f√łres protokol over bestyrelsens m√łder.

          Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 • 7 √ėkonomi

          Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

          Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

          Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

          Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

 

 • 8 Tegning og h√¶ftelse

          Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Foreningens ejendele tilh√łrer foreningen som juridisk person. Foreningen h√¶fter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indg√•ede forpligtelser.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† tilh√łrende. Foreningens medlemmer h√¶fter ikke personligt for foreningens ¬†¬†¬†¬†¬† forpligtelser.

 

 • 9 Vedt√¶gts√¶ndringer

          Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling               stemmer herfor.

 

 • 10 Opl√łsning

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Foreningen kan opl√łses, n√•r 2/3 af deltagerne i to p√• hinanden f√łlgende general-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† forsamlinger stemmer herfor.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Den opl√łsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Skåstrup Forsamlingshus

den 21. august 2017